Veel gestelde vragen

Fequently Asked Questions

Is een bronvermelding verplicht?

Bij de publicatie van beelden die bij Hollandpix zijn gekocht is een bronvermelding van Hollandpix en (voor zover bekend) de fotograaf verplicht. Bij online publicaties d.m.v. een link naar http://www.hollandpix.com. Dit kan bij de foto zelf worden vermeld of in het colofon. Een bronvermelding zou er als volgt uit kunnen zien:

Beeldbron: www.hollandpix.com / naam fotograaf

Wat is het portretrecht?

Dit is alleen van belang voor foto’ s waar personen herkenbaar op afgebeeld staan. In alle andere gevallen is het portretrecht niet van toepassing. Het portretrecht geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret.Bij redactioneel gebruik van beelden is het portretrecht niet van toepassing zolang de geportretteerde niet in een kwaad daglicht gesteld wordt, of anderszins aanstoot kan nemen aan de manier waarop hij/zij is afgebeeld. Het kan ook gebeuren dat de geportretteerde niet geassocieerd wil worden met het onderwerp van de publicatie.Voor commercieel gebruik van een foto dient het portretrecht altijd geregeld te zijn. Als het portretrecht voor een foto geregeld is staat dat er bij vermeld op de product pagina. Als gebruiker/licentiehouder ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal, conform de voorwaarden. Je vrijwaart Hollandpix en de maker van het beeldmateriaal voor aanspraken van derden.