Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Neem contact op als je vraag niet wordt beantwoord.

Welke voorwaarden gelden er bij het commercieel gebruik van een foto?

Neem contact op via info@hollandpix.com voor de mogelijkheden.

Is een bronvermelding verplicht?

Bij de publicatie van beelden die bij Hollandpix zijn gekocht is een bronvermelding van Hollandpix en (voor zover bekend) de fotograaf verplicht. Bij online publicaties d.m.v. een link naar de website. Dit kan bij de foto zelf worden vermeld of in het colofon. Een bronvermelding zou er als volgt uit kunnen zien:

© hollandpix.com / naam fotograaf

Welke afmeting heb ik nodig?

Web: voor online gebruik op websites, blogs, social media etc.
Retina: dit formaat wordt gebruik om afbeeldingen op een retina beeldscherm haarscherp weer te geven.
Print: dit is het originele bestand dat is bedoeld voor drukwerk en print.

Weet je niet zeker welk formaat je nodig hebt? Neem contact met ons op.

Waar kan ik gekochte foto(s) voor gebruiken?

Als je foto’s voor commerciële doeleinden wilt gebruiken neem dan contact op via info@hollandpix.com

Weet je niet zeker of je een gekochte foto voor je project kan gebruiken? Neem dan contact met ons op dan helpen we je graag verder.

Wat is het portretrecht?

Dit is alleen van belang voor foto’ s waar personen herkenbaar op afgebeeld staan. In alle andere gevallen is het portretrecht niet van toepassing. Het portretrecht geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Bij redactioneel gebruik van beelden is het portretrecht niet van toepassing zolang de geportretteerde niet in een kwaad daglicht gesteld wordt, of anderszins aanstoot kan nemen aan de manier waarop hij/zij is afgebeeld. Het kan ook gebeuren dat de geportretteerde niet geassocieerd wil worden met het onderwerp van de publicatie. Voor commercieel gebruik van een foto dient het portretrecht altijd geregeld te zijn. Als het portretrecht voor een foto geregeld is staat dat er vermeld op de product pagina. Als gebruiker/licentiehouder ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal, conform de voorwaarden. Je vrijwaart Hollandpix en de maker van het beeldmateriaal voor aanspraken van derden.

Je regelt het portretrecht door de geportretteerde een vrijwaringsformulier te laten ondertekenen.